Safari Baby Club - mateřská škola

 

  • Domů
  • Safari Baby Club - mateřská škola

Safari Baby Club - mateřská škola


Jsme soukromá mateřská škola, která je zapsána do Rejstříku školských právnických osob podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Přijímáme děti: 3 - 6 let (7 let)

Provozní doba: 6:30 - 16:30

Kapacita: 25 dětí (na 8 dětí jeden pedagog)

Adresa: Mrštíkova 1122/40, Hradec Králové 500 09

Kontaktní osoba: vedoucí učitelka Marie Pohlová

Kontakty: telefon - +420 774 123 222
                  e-mail - m.pohlova@email.cz


Naše zaměření

  • Spokojenost dítěte
    • Rozvíjíme individuální osobnost dítěte.
    • Klademe důraz na vzdělávání (propracovaný školní vzdělávací program).
    • Zaměřujeme se na rozvíjení potenciálního talentu.
    • Využíváme prvky Montessori pedagogiky.
    • Dětem se věnuje odborný personál (na 5 - 8 dětí jeden pedagog).
    • Návštěvy divadla, solno-jodové jeskyně, akvária apod.
    • V pravidelném týdenním programu zařazujeme jógu, hudební a umělecké činnosti apod.
    • Zajišťujeme dětem zdravou a vyváženou stravu.
       
  • Flexibilita a akce pro rodiče
    • Individuální docházka dle potřeb rodiny.
    • Zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání.
    • Možnost domluvit individuální plán pro konkrétní dítě.
    • Dojednání schůzky s vedením či učitelem dle potřeb rodiče.
    • Po celý rok akce pro rodiče s dětmi (Velikonoce, Den dětí, Vánoce atd.).
    • Otevřeno po celý rok (včetně prázdnin). 
    • Přijímání dětí po celý rok.
    • Možnost bezproblémového parkování.
       
  • Komunikace a informace
    • Aktuality na webových stránkách, facebooku a nástěnce školy.
    • Odpověď na e-mailovou zprávu do 48 hodin v pracovní dny.
    • Jeden telefon a e-mailový kontakt pro jednotlivá předškolní zařízení k nahlášení změn.
    • Rozhraní pro rodiče (více zde)

Naše škola nabízí

  • Anglický jazyk
    V průběhu celého týdne. 2x týdně řízená výuka (více zde).
     
  • Předškolní program
    Propracovaný školní vzdělávací program (více zde).
     
  • Logopedie přímo v MŠ
    Externí odborník dochází přímo do mateřské školy, kde s dětmi pracuje. Fotografie z logopedie můžete vidět například zde.
     
  • Umělecké činnosti 
    V rámci celého tématického týdne se děti seznamují se základními prvky hudby, divadla, výtvarného umění a tance.
    Více o programu naleznete v sekci O nás/Program.
     
  • Environmentální výchova
    Školka se nachází v blízkosti Hradeckých lesů, kde děti mají možnost her a volného pohybu.
     
  • Jóga
    Základní prvky jógy se děti učí v rámci písniček, říkanek a tance.
     
  • Kroužek
    Ve školním roce 2019/2020 jsme nabízeli kroužek EKO stavitel/ka. Probíhal 1x týdně po pracovní době MŠ. Fotografie z kroužků si můžete prohlédnout zde.
     
  • Akce
    • Zimní sáňkování v Janských Lázních.
    • 11 lekcí plaveckého kurzu v plavecké škole Zéva.
    • Návštěvy divadla, galerií, muzeí.
    • Návštěvy solno-jodové jeskyně.
    • Návštěvy Obřího akvária v HK.
    • Návštěvy tvořivých workshopů.
    • Den s policií a hasiči.
    • Návštěvy akcí pořádaných v okolí.

 

Akce, které již proběhly, naleznete na FB ve skupině s názvem MŠ Safari Club - HK nebo v sekci Fotogalerie - Akce.


O děti se starají

Kamila Bucherová
zřizovatelka

Marie Pohlová
vedoucí učitelka

Mgr. Michaela Šolínová
učitelka

Michaela Lovasová
učitelka

Silvie Urbanová
učitelka - výpomoc

Tereza Müllerová
učitelka - výpomoc

Anna Balíková
logopedka

 

Medailonky našeho týmu naleznete v sekci O nás - Učitelky/Chůvy.


Najdete nás take na FB ve skupině s názvem MŠ Safari Club - HK a na instagramu pod názvem safaribabyclub.cz.

Aktuality


Otevírání MŠ - základní informace

12.04.2021

Milé děti a rodiče,

od pondělí 12. 4. dle nařízení Vlády ČR otevíráme MŠ pro předškoláky, (a také děti zdravotníků, učitelů, hasičů, policistů..)

Provoz bude nezměněný, tedy 6.30 – 16.30 hod.

Strava bude zajištěna.

Další informace k testování - Testování bude probíhat pravidelně, vždy 2x týdně s odstupem dvou dnů (tj. vždy PO, ČT). Testování bude probíhat na chotbě budovy, po cca 15 minutách čekání předá zákonný zástupce test ke kontrole učitelce, poté bude moci s dítětem vstoupit do prostoru MŠ. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v den testování se test provede v den jeho příchodu a pak pravidelně ve dnech testování.

Těšíme se na Vás a věříme, že společně vše v pořádku zvládneme :-)
 


Obecné informace od vlády - Průběh otevírání škol a testy (testování dětí)

10.04.2021

Vážení rodiče,

níže naleznete obecné informace ohledně distribuce testů do škol a MŠ a také fáze rozvolňování.

Otevření MŠ - průběh

Testy do MŠ


Informace o otevření MŠ - 12.4.2021

09.04.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 bude zahájen provoz mateřské školy pro děti jejich zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Školka bude také v provozu pro předškolní děti.

Více informací vám poskytne přímo vedoucí p. učitelku.

Těšíme se na viděnou


Informace o uzavření provozovny

30.03.2021

Vážení rodiče,

uzavření mateřské školy nadále pokračuje - vládní nařízení. O otevření vás budeme včas informovat.

Těšíme se na vás. 


Informace o uzavření provozovny

18.03.2021

Vážení rodiče,

I když původní zpráva vlády byla, že 22.3.2021 se znovu otevřou MŠ a DS, tak nyní to na otevření nevypadá. Situaci samozřejmě sledujeme a ihned, jak otevření povolí, tak bude provoz zahájen. Sledujte prosím naše webové stránky, intranet a také média, kde tyto informace naleznete.

Těšíme se na vás a doufáme, že se brzy potkáme. :-)


© MŠ Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb